PRBB

El Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) és un dels grans nuclis de recerca biomèdica del sud d’Europa que va celebrar el seu 10è anniversari el 2016. El PRBB té una massa crítica de 1.500 persones de 50 països diferents, una despesa en R + D acumulada d’uns 90 M€ per any i un equipament científic d’avantguarda.

El Consorci PRBB gestiona i manté el patrimoni del parc i les seves instal·lacions; a més, gestiona l’estabulari com a servei científic. El consell rector del Consorci PRBB està integrat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra i està presidit pel conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. La direcció del Consorci PRBB està a càrrec d’un director general i una administradora general, Jordi Camí i Marga Sala, respectivament.

Visió: El Consorci PRBB proporciona una infraestructura científica oberta per tal que les institucions del parc puguin realitzar investigacions biomèdiques de nivell mundial.

Missió: El Consorci PRBB contribueix a crear les millors condicions per tal que la comunitat científica del parc tingui èxit.

www.prbb.org