Dades i estadístiques

Publicacions científiques dels investigadors del parc   2016 2015* Total 1.208 1.228 Nature 11 12 Science 4 6 The Lancet…

Cronograma d’activitats

Gener a Febrer de 2016 Jornada de cinc dies “Record keeping and data management campaign for PRBB scientists“ organitzat pel…

Documentació i Links

PDFs Informe de Resultats 2016 Performance Report 2016 Informe de Resultats 2015 Performance Report 2015   Webs Performance Report 2016…